Publicador de continguts

Enllaços d'interès

Roadmap on Carcinogens

Iniciativa creada per diverses organitzacions europees per conscienciar sobre els riscos derivats de l'exposició a carcinògens en el lloc de treball i intercanviar bones pràctiques. MC MUTUAL forma part de la xarxa i col·labora activament en les accions de promoció i sensibilització.


Xarxa Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball

Administrada per l'INSST, la Xarxa Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball (RESST) té per objectiu informar sobre els diferents temes de seguretat i salut d'EU-OSHA. MC MUTUAL forma part de la Xarxa i col·labora activament en totes les accions de promoció i sensibilització.


Enllaços d'interès sobre la COVID-19

En aquest document d'elaboració pròpia es recullen els enllaços imprescindibles per a una correcta gestió de la pandèmia del SARS-CoV-2 en l'àmbit laboral.


Enllaços d'interès en prevenció de riscos laborals

La gestió eficient de la PRL a les empreses requereix de la consulta de documentació de diversa índole. Aquest document d'elaboració pròpia inclou els enllaços a les diverses entitats oficials i de reconegut prestigi que considerem d'interès.


PCAE+

El PCAE (Programa de Coordinació d'Activitats Empresarials per a la PRL) és una eina molt útil per millorar la gestió de la coordinació d'activitats empresarials. Un programa dissenyat i realitzat amb el finançament de la Fundació per a la PRL.


Prevención 10

Servei d’assessorament gratuït gestionat per l’INSST per ajudar els autònoms i les empreses de fins a 25 treballadors a dur a terme la prevenció de riscos laborals.