VisorPDF

Personalitzar el recurs Millora la teva salut per tenir més qualitat de vida (I)

El tamany del logo no pot ser superior a 150x75
Text per identificar Refresca CAPTCHA
  • L'eina de personalització de materials és exclusiva per a empreses mutualistes.
  • Per al seu ús, les empreses mutualistes hauran de respectar íntegrament el contingut dels cartells, fullets, tríptics i altres materials posats a la seva disposició, inclosos el nom i logotip de MC MUTUAL (Mutual Midat Cyclops, Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social n° 1) i, si s'escau, els de l'òrgan ministerial corresponent.
  • L'usuari declara i garanteix que és el propietari intel·lectual i industrial del contingut que incorpori al material posat a la seva disposició a prevencion.mc-mutual.com o, si escau, que té les autoritzacions necessàries per fer-ho.
  • MC MUTUAL no es fa responsable dels danys i perjudicis, propis o de tercers, produïts per un mal ús d'aquesta eina per part de l'usuari.
  • MC MUTUAL ofereix aquesta eina de manera indefinida, podent, no obstant, suspendre o cessar unilateralment i sense previ avís, en la posada a disposició de l'eina de personalització, sense que aquesta interrupció pugui reportar indemnització o cap dret per als usuaris.