RISKOFDERM

RISKOFDERM
Aplicació informàtica per a l'avaluació del risc per exposició dèrmica a substàncies químiques, elaborada per MC MUTUAL conjuntament amb l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.
RISKOFDERM

L'eina ha estat dissenyada especialment per als responsables de prevenció de les petites i mitjanes empreses, amb l'objectiu de ser un instrument de suport que orienti el tècnic de prevenció sobre la presència d'aquest tipus de riscos i les possibles conseqüències per a la salut.

A partir de la introducció d'un seguit de dades, l'aplicació estima el grau de risc, per separat, per a efectes locals en la pell, i per a efectes sistèmics causats per l'entrada de l'agent químic per via dèrmica.

Per ampliar informació sobre l'exposició dèrmica a agents químics, les conseqüències per a la salut dels treballadors i els criteris que cal seguir per a l'avaluació d'aquest risc, recomanem la lectura dels articles i les notes tècniques següents:

Consulta les instruccions per al funcionament correcte de l'aplicació aquí.


Recursos relacionats

No hi ha recursos relacionats