Qüestionari NOSACQ-50

Qüestionari NOSACQ-50
Avalua el clima preventiu i la maduresa de la cultura preventiva de la teva organització amb el Qüestionari nòrdic de clima de seguretat laboral.
Qüestionari NOSACQ-50

Aquesta eina mesura la percepció, tant dels treballadors com dels càrrecs directius, sobre la importància que es concedeix a la seguretat i la salut en l'empresa. Aquest mètode s'ha utilitzat en diversos països, i els resultats obtinguts en confirmen la fiabilitat i validesa. Per a més informació sobre aquesta eina consulta aquí.

 

A MC MUTUAL facilitem l'aplicació d'aquest mètode a les empreses mutualistes com a part de la nostra missió de contribuir a la integració de la PRL en les organitzacions.

Posem a disposició una versió en línia del qüestionari NOSACQ-50 per distribuir-lo entre els càrrecs directius i els treballadors, n'analitzem les dades obtingudes i elaborem un informe complet dels resultats per conèixer la maduresa de l'organització segons l'escala de cultura preventiva de Parker i Hudson.

Per a més informació sobre la metodologia de valoració de la cultura preventiva que t'ofereix MC MUTUAL, clica aquí. 

Si ets una empresa mutualista, sol·licita el qüestionari a través de la teva persona de contacte d'MC MUTUAL o bé contacta amb nosaltres demanant més informació.