Healthmeter

Healthmeter
Healthmeter és un qüestionari pràctic i senzill, fonamentat en indicadors validats, que proporciona informació sobre els hàbits de salut dels treballadors. Una eina necessària abans de posar en marxa qualsevol programa de salut en una organització.
Healthmeter

Abans d'iniciar qualsevol acció o programa de promoció de la salut en el treball (PST), és important fer un diagnòstic correcte de la situació de partida per tal de conèixer els aspectes relacionats amb la salut que afecten el col·lectiu de treballadors. 

Per això MC MUTUAL posa a disposició de les empreses mutualistes el Qüestionari d'hàbits saludables Healthmeter, que té per objectiu conèixer els hàbits dels treballadors en relació amb els tres eixos de salut principals:

  • Activitat física i hàbits posturals.
  • Benestar emocional.
  • Alimentació saludable. 

També incorpora un apartat inicial que recopila informació sobre les característiques individuals i l'estat de salut percebut, i un bloc addicional sobre la percepció de dolor com a indicador precoç de trastorns musculoesquelètics, causa principal de baixa laboral.

Un cop analitzats els qüestionaris, es proporciona a l'empresa un informe de resultats d'abast col·lectiu global, i a més, es facilita una comparativa amb les dades de l'Enquesta Nacional de Salut d'Espanya 2017 (ENSE 2017).

A partir de l'aplicació de Healthmeter, es poden establir prioritats i centrar els esforços en aquells factors que tenen un impacte més important en la salut de l'organització.

Si ets una empresa mutualista, sol•licita més informació o gestiona l'accés a Healthmeter a través de la teva persona de contacte d'MC MUTUAL o bé contacta amb nosaltres demanant més informació.


Recursos relacionats