Publicador de continguts

Icono infografia

Planifica

les accions a la teva empresa

Icono infografia

Descarrega

i personalitza tot el material

Icono infografia

Avalua

els resultats i la satisfacció interna

Conducta Preventiva Responsable (CPR)

Conducta Preventiva Responsable (CPR)

MC MUTUAL t'ofereix un seguit de campanyes, dissenyades per tècnics especialistes en cada matèria, amb els materials necessaris perquè puguin ser implantades per la mateixa empresa: guia d'implantació, materials divulgatius (cartells, fullets, etc.), continguts per impartir xerrades de sensibilització i eines per valorar l'impacte de la campanya.

Publicador de continguts

recurs
recursos
journal

35 recursos
Campanya elaborada amb l'objectiu d'ajudar les empreses que volen dur a terme accions per promocionar el benestar emocional en el treball.
journal

10 recursos
Campanya dissenyada per conscienciar les empreses i treballadors del sector sanitari i sociosanitari sobre els factors de risc relacionats amb la generació de lesions percutànies i la seva prevenció.
journal

19 recursos
Campanya per conscienciar les empreses i treballadors sobre la necessitat d'exercir un paper actiu en la prevenció dels accidents de treball relacionats amb la seguretat viària.
journal

22 recursos
Campanya dissenyada per a la conscienciació dels treballadors sobre els factors de risc de càrrega física i les mesures que poden aplicar per a la prevenció dels TME en el sector indústria.
journal

17 recursos
Campanya dissenyada per a la conscienciació dels treballadors sobre els factors de risc de càrrega física i les mesures que poden aplicar per a la prevenció dels TME en oficines.
journal

19 recursos
Campanya elaborada amb l'objectiu d'ajudar les empreses a generar una cultura de prevenció de les malalties cardiovasculars promovent hàbits saludables als seus treballadors.
journal

17 recursos
Dirigida a conscienciar sobre els factors de risc relacionats amb els trastorns musculoesquelètics i la fatiga visual derivats de la feina amb ordinador, i també a conèixer-ne les mesures per a la prevenció.
journal

25 recursos
Campanya dirigida a sensibilitzar els treballadors sobre la necessitat de treballar de manera segura i adoptar conductes que evitin exposar-se als riscos en el treball.
journal

18 recursos
Aquesta campanya està dissenyada per a la conscienciació de treballadors de qualsevol sector sobre la importància de l'autocura de la salut a partir de l'alimentació i l'activitat física.
journal

11 recursos
L'objectiu principal d'aquesta campanya és transmetre la importància de l'ordre i la neteja en les empreses de qualsevol sector perquè es converteixi en un factor clau per al control de la sinistralitat laboral.
journal

28 recursos
Elaborada amb l'objectiu de sensibilitzar tot el personal de l'empresa sobre la necessitat d'exercir un paper actiu en prevenció de riscos laborals i adoptar conductes segures en l'ús correcte dels EPI.
journal

16 recursos
Per a la sensibilització i prevenció de l'estrès d'origen laboral, aquesta campanya es dirigeix a treballadors de qualsevol sector d'activitat interessats a aprendre i posar en pràctica noves estratègies per afrontar l'estrès correctament.
journal

23 recursos
Dirigida a la conscienciació d'empresa i treballadors sobre els factors de risc relacionats amb els trastorns musculoesquelètics i les mesures de prevenció corresponents.
journal

14 recursos
La campanya per a la gestió de conflictes i la prevenció de les agressions en el tracte amb usuaris ofereix diferents recursos perquè els treballadors aprenguin a afrontar de manera satisfactòria la relació amb clients i usuaris.
journal

10 recursos
Aquesta campanya ofereix estratègies per facilitar l'abandonament del consum de tabac als treballadors que volen deixar de fumar.